Klub Dowództwa Garnizonu Warszawa

BIP

Informacja publiczna, która nie została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

Złożenie wniosku
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony w formie:

ustnej lub telefonicznej: tel. 261-842-672;
pisemnej poprzez: pocztę e-mail: klubdgw@ron.mil.pl; lub wysyłany na adres: Klub Dowództwa Garnizonu Warszawa, al. Niepodległości 141A Warszawa;
dostarczony osobiście pod adres: Klub Dowództwa Garnizonu Warszawa, al. Niepodległości 141A, Warszawa.
W przypadku telefonicznego zgłoszenia wniosku, informacja jest udzielana niezwłocznie. Jeżeli nie jest możliwe niezwłoczne udzielenie odpowiedzi, wnioskodawcę informuje się o możliwości złożenia wniosku pisemnego.

Terminy
Informację publiczną udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w tym terminie, powiadamia sie wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do Klubu DGW

go-up
Kontakt

Klub Dowództwa Garnizonu Warszawa
al. Niepodległości 141A
02-570 Warszawa
tel. 261871073
fax. 261871060
klubdgw@ron.mil.pl

    
  • BIP