Klub Dowództwa Garnizonu Warszawa

BIP

Klub Dowództwa Garnizonu Warszawa rozpoczął swoją działalność w 2006 roku. Powstał na bazie Domu Wojska Polskiego. Jest to miejsce tworzenia interdyscyplinarnych projektów kulturalnych, historycznych, edukacyjnych oraz wspierania rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego na rzecz środowiska wojskowego stołecznego garnizonu.

Do głównych zadań Klubu należy:
– budowanie nowoczesnego miejsca wymiany doświadczeń i dyskusji pomiędzy animatorami kulturalnymi z wojskowych i cywilnych ośrodków kultury;
– organizowanie działalności warsztatowej i wsparcia merytorycznego pracowników wojskowych instytucji kultury;
– edukowanie i kształtowanie nowoczesnej wrażliwości patriotycznej społeczności stołecznego garnizonu poprzez tworzenie interdyscyplinarnych projektów kulturalnych;
– stwarzanie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania sztuką i kulturą;
– współpracowanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach i zadaniach w zakresie kultywowania i rozwijania narodowych i patriotycznych wartości kulturowych;
– popularyzowanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

go-up
Kontakt

Klub Dowództwa Garnizonu Warszawa
al. Niepodległości 141A
02-570 Warszawa
tel. 261871073
fax. 261871060
klubdgw@ron.mil.pl

    
  • BIP