Klub DGW BIP
Udostępnianie informacji publicznej
Czwartek, 23 stycznia 2020 r.

Informacja publiczna, która nie została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

Złożenie wniosku
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony w formie:

  • ustnej lub telefonicznej: tel. 261-842-672;
  • pisemnej poprzez: pocztę e-mail: klubdgw@ron.mil.pl; lub wysyłany na adres: Klub Dowództwa Garnizonu Warszawa, al. Niepodległości 141A Warszawa;
  • dostarczony osobiście pod adres: Klub Dowództwa Garnizonu Warszawa, al. Niepodległości 141A, Warszawa.
W przypadku telefonicznego zgłoszenia wniosku, informacja jest udzielana niezwłocznie. Jeżeli nie jest możliwe niezwłoczne udzielenie odpowiedzi, wnioskodawcę informuje się o możliwości złożenia wniosku pisemnego.


Terminy
Informację publiczną udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w tym terminie, powiadamia sie wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do Klubu DGW.

Departament Informatyki i Telekomunikacji
Dowództwo Garnizonu Warszawa
Ministerstwo Obrony Narodowej
Departament Wychowania i Promocji Obronności
Jesteś: 5318227 gościem na naszej stronie