Klub DGW BIP
Kierownictwo
Niedziela, 18 lutego 2018 r.

Kierownik Klubu
ppłk Tomasz CHOLEWIŃSKI
tel. 261-842-331


Z-ca Kierownika
Marcin ZELMAN
tel. 261-842-672
m.zelman@wp.mil.pl

Kierownik dz. metodyczno-instruktorskiego

Beata JARZĘBOWSKA
tel. 261-842-335
b.jarzebowska@wp.mil.pl

Kierownik dz. administracyjno-technicznego
Agnieszka FERENS
tel. 261-871-684
a.ferens@wp.mil.pl

Kierownik Biblioteki
Urszula Warchał
Urszula WARCHAŁ
tel. 261-870-429

Departament Informatyki i Telekomunikacji
Dowództwo Garnizonu Warszawa
Ministerstwo Obrony Narodowej
Departament Wychowania i Promocji Obronności
Jesteś: 3536478 gościem na naszej stronie