Klub DGW BIP
O KLUBIE
Sobota, 21 lipca 2018 r.

 

Klub Dowództwa Garnizonu Warszawa z siedzibą przy Al. Niepodległości 141 a jest wojskowym ośrodkiem kultury powołanym do upowszechniania kultury narodowej i tradycji oręża polskiego. Jednym z jego podstawowych zadań jest kreowanie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, działalności promocyjnej wojska oraz działań na rzecz żołnierzy oraz pracowników resortu obrony narodowej i ich rodzin, a także byłych żołnierzy, kombatantów, organizacji młodzieżowych i stowarzyszeń.

 

Głównym celem działalności Klubu Dowództwa Garnizonu Warszawa jest rozwijanie i kreowanie Klubu Dowództwa Garnizonu Warszawa jako ważnego i nowoczesnego ośrodka kultury, budującego pozytywny obraz Wojska Polskiego, a także rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych środowiska wojskowego oraz promowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze.

 

W strukturze Klubu funkcjonują trzy działy:

- metodyczno-instruktorski;

- biblioteka z trzema filiami;

- administracyjno–techniczny.

 

Aktualnie w Klubie DGW prowadzone są zajęcia w ramach:

- formacji tanecznej (jazz; modern, hip hop) dla dzieci w 3 kategoriach wiekowych;

- "Teatru po 40";

- "Teatru Impresja";

- nauki gry na pianinie;

- Studia Piosenki dla dzieci i dorosłych;

- sekcji szachowej dla dzieci i młodzieżowy;

- sekcji plastycznej dla dzieci i dorosłych;

- kursu tańca towarzyskiego (żołnierze, pracownicy DGW i jednostek podległych).

 

Przy Klubie funkcjonuje Centrum Pomocy Rodzinie, które zostało powołane w celu koordynacji działań pomocowych na rzecz żołnierzy uczestniczących w misjach poza granicami kraju.

 

W funkcjonującej w Klubie "Galerii 2 Piętro", o imponującej powierzchni wystawienniczej 400 m2, średnio raz na półtora miesiąca organizowane są wystawy profesjonalnej i amatorskiej twórczości plastycznej.

 

W podstawową działalność Klubu wpisują się projekty realizowane cyklicznie: "Niezwykły świat baśni", "Zimowa i letnia przygoda z wojskiem" dla dzieci, "Teatr z wyobraźnią" – pokazy spektakli teatralnych, koncerty orkiestr wojskowych z warsztatami muzyczno-artystycznymi "Dęciak fajny jest", występy zespołów ludowych warszawskich uczelni połączone z warsztatami tanecznymi, czy zwiedzanie historycznych miejsc pamięci stolicy dla żołnierzy, pracowników resortu obrony narodowej.

 

Integralny element Klubu DGW stanowi Ośrodek Rekreacyjny znajdujący się przy ul. Wał Miedzeszyński 381, przeznaczony do organizowania aktywnych form wypoczynku i imprez kulturalnych i edukacyjnych.

 

Przy Klubie działa Stołeczny Oddział Wojskowy PTTK realizujący bogaty program przedsięwzięć turystyczno-krajoznawczych w kraju i zagranicą.

 

 

Departament Informatyki i Telekomunikacji
Dowództwo Garnizonu Warszawa
Ministerstwo Obrony Narodowej
Departament Wychowania i Promocji Obronności
Jesteś: 3934392 gościem na naszej stronie