Klub DGW BIP
WSPÓŁPRACA
Czwartek, 23 stycznia 2020 r.
WYCIĄG Z PLANU WSPÓŁPRACY DOWÓDZTWA GARNIZONU WARSZAWA I JEDNOSTEK PODLEGŁYCH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI NA ROK 2019
DECYZJA NR 187/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Z DNIA 09 CZERWCA 2009 R. W SPRAWIE ZASAD WSPÓŁPRACY RESORTU OBRONY NARODOWEJ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI
DECYZJA NR 146/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Z DNIA 11 KWIETNIA 2011 R. ZMIENIAJĄCA DECYZJĘ W SPRAWIE WPROWADZENIA ZASAD WSPÓŁPRACY RESORTU OBRONY NARODOWEJ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI
WZÓR WNIOSKU DO PLANU WSPÓŁPRACY
Departament Informatyki i Telekomunikacji
Dowództwo Garnizonu Warszawa
Ministerstwo Obrony Narodowej
Departament Wychowania i Promocji Obronności
Jesteś: 5318091 gościem na naszej stronie