Klub DGW BIP
WSPÓŁPRACA
Poniedziałek, 24 września 2018 r.
PLAN WSPÓŁPRACY DOWÓDZTWA GARNIZONU WARSZAWA I JEDNOSTEK PODLEGŁYCH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI NA ROK 2017
DECYZJA NR 187/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Z DNIA 09 CZERWCA 2009 R. W SPRAWIE ZASAD WSPÓŁPRACY RESORTU OBRONY NARODOWEJ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI
DECYZJA NR 146/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Z DNIA 11 KWIETNIA 2011 R. ZMIENIAJĄCA DECYZJĘ W SPRAWIE WPROWADZENIA ZASAD WSPÓŁPRACY RESORTU OBRONY NARODOWEJ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY MIĘDZY KLUBEM DOWÓDZTWA GARNIZONU WARSZAWA I FUNDACJĄ GARNIZON SZTUKI
WZÓR WNIOSKU DO PLANU WSPÓŁPRACY
Departament Informatyki i Telekomunikacji
Dowództwo Garnizonu Warszawa
Ministerstwo Obrony Narodowej
Departament Wychowania i Promocji Obronności
Jesteś: 4113312 gościem na naszej stronie