Klub DGW BIP
Ośrodek Rekreacyjny
Poniedziałek, 18 czerwca 2018 r.

Ośrodek Rekreacyjny Klubu Dowództwa Garnizonu Warszawa, to obiekt malowniczo położony na prawym brzegu Wisły w centrum stolicy przy ul. Wał Miedzeszyński 381. Jest wymarzonym miejscem do wypoczynku i integracji, stwarza znakomite warunki rekreacji. Usytuowanie Ośrodka, wyposażenie oraz miła obsługa to doskonale miejsce do spędzenia czasu wolnego. Przeznaczony do organizowania aktywnych form wypoczynku rekreacyjnych i sportowych środowiska wojskowego stołecznego garnizonu. W okresie mletnim udostępniane Ośrodka  przez Klub DGW odbywa się na zasadach określonych decyzją 55/ MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2013 r. oraz decyzją 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi. Prawo do korzystania z Ośrodka mają; żołnierze, emeryci i renciści wojskowi, pracownicy wojska oraz ich rodziny zgodnie z Regulaminem Ośrodka.

W Ośrodku można skorzystać m.in. z:

1. Pola bazowania sprzętu wodnego:
   • miejsce do przechowywania i remontowania sprzętu wodnego przez żeglarzy środowiska wojskowego.

2. Terenu rekreacyjnego:
   • miejsce weekendowego wypoczynku żołnierzy, pracowników wojska i ich rodzin;
   • miejsce organizowania spotkań integracyjnych dla żołnierzy jednostek DGW i innych jednostek organizacyjnych MON;
   • do prowadzenia festynów rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży;
   • prowadzenie zajęć, szkoleń  oraz  spotkań organizowanych przez  Stołeczny Oddziału Wojskowego PTTK oraz Koła Oddziału.

3. Boiska asfaltowego do siatkówki i koszykówki oraz boiska do siatkówki plażowej, a także kortu tenisowego.
4. Do dyspozycji odwiedzających min.: plenerowe stoły do tenisa stołowego, kometka, trampolina dla dzieci, miejsce na ognisko.
 
Kontakt do Ośrodka, telefon 22 617 04 55.

 

REGULAMIN OŚRODKA REKREACYJNEGO KLUBU DGW

 

 

 

Departament Informatyki i Telekomunikacji
Dowództwo Garnizonu Warszawa
Ministerstwo Obrony Narodowej
Departament Wychowania i Promocji Obronności
Jesteś: 3852377 gościem na naszej stronie